Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСреда, 25 May 2022, 21:53

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 вул.Лавреньова 9Б, (0552)29-21-83, school55kherson@ukr.net

Меню сайту
Категорії розділу
Виховна робота [61]
Заходи виховної роботи та інше
Шкільний парламент "ЛІДЕР" [10]
Профорієнтаційна робота [63]
Досягнення [4]
Міні-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Структура школи

Педагогічна рада

 

 

Голова: Наталія БІЛЬ

Секретар: Світлана СЕРГЄЄВА

Члени педагогічної ради:

Алябова Т.Б. - вчитель

Аляб"єва Н.Ю. - вчитель

Бардачова К.О.- вчитель

Басай Г. Г. - вчитель

Божонок О.І. - вчитель

Бубнова Т.В. - вчитель

Бугаєнко О.В. - вчитель

Ващенко І.М. - вчитель

Гаран Н.Г. - вчитель

Гончаренко І.В. - вчитель

Горбунова Н.А. - вчитель

Гринько Т.В. - вчитель

Добровольська І.І. - вчитель

Дралова Т.Г. - вчитель

Дроздюк Т.І. - вчитель

Єлисєєва О.О. - соціальний педагог

Єлькіна В.В. - психолог

Звольська О.В - вчитель

Іщук В.М. - вчитель

Кізенко П.В. - вчитель

Клювак Л.А. - вчитель

Коваленко О.Ю. - вчитель

Ковальчук С.І. - вчитель

Коняшина Ю.О. - вчитель

Коханська Л.В. - вчитель

Кречко Н.В . - вчитель

Крупинська О.А. - вчитель

Лавріненко І.В. - вчитель

Литвиненко І.П. - вчитель

Ларюхіна О.А. - вчитель

Логунова І.О. - вчитель

Лехновська М. М . - вчитель

Максименко Т.О. - вчитель

Марусей С. А. - вчитель

Мельникова О.І. - вчитель

Нагорна К.Г.- вчитель

Нестерова Ю.О. - вчитель

Нікішина К.О. - вчитель

Палкіна Г.Д. - вчитель

Пономаренко Т.А. - вчитель

Попович А.С. - вчитель

Постарнак А.Є. - педагог-організатор

Придачина І.О. - вчитель

Проценко Г.А. - вчитель

Ружицька Н.М. - вчитель

Савенко І.А. - вчитель

Сакунова Н.О. - вчитель

Сокол В.М. - вчитель

Соломашенко В.І. - вчитель

Солохін В.В. - вчитель

Строкан Ю.О. - вчитель

Судаковська Н.В . - вчитель

Стороженко Н.Т. - вчитель

Строгіна Г.М. - вчитель

Третяк Н.В. - вчитель

Тринчук О.Л. - вчитель

Улицька Н.Б. - вчитель

Уманська В.В. - вчитель

Хоменко Н.Б. - вчитель

Черненко О.Г. - вчитель

Чубатюк Г.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Чудна В.І. - заступник директора з навчальної роботи

Школяренко Т.В. - вчитель

Шостак О.І. - вчитель

Ященко О.В. - вчитель

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту"

Херсонська школа №55 має два ступені. 

Мова навчання - українська.

 

 

Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1- 4 класи). До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі. 

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. 

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції. 

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності. 

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистістно-цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Методика викладання предметів  в молодшій школі є повністю традиційною і забезпечує достатню освітню базу для успішного подальшого навчання. Але, враховуючи бажання батьків і самої дитини, можливе навчання з залученням розвиваючих технологій та  більш глибоке вивчення матеріалу з деяких дисциплін. Крім того на цьому етапі  навчання школярі можуть відвідувати спортивні секції та різноманітні гуртки художньої спрямованості та приймати участь в дослідницькій діяльності.

Школа ІI ступеня (основна) – другий структурний підрозділ навчального закладу, є п'ятирічною (5- 9 класи). Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з допрофільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю (філологічний, математичний). У цей період навчання дитина повинна визначитися з основним напрямком своєї майбутньої професійної діяльності, а відповідно окреслити коло дисциплін, які на подальших етапах будуть вивчатися поглиблено. Основне завдання школи і вчителів допомогти зробити правильний вибір. Саме тому в цей період дуже важливо надати   можливість спробувати себе в різних сферах діяльності: гуманітарна, точних наук, технічна. Для успішної реалізації цього завдання передбачено додаткові заняття, предметні факультативи, гуртки та секції, які дозволяють не тільки поглибити знання, а і визначитися з перевагами, що в подальшому дасть змогу до чіткого окреслення зв'язків розвиваючих предметів з дисциплінами, необхідними для отримання майбутньої професії.Такий підхід забезпечує повноцінне формування вміння усвідомленого і обґрунтованого самовизначення і, як наслідок, правильного вибору відповідного профілю навчання   у старшій школі, а також формування необхідних життєвих компетентностей.

Також на цьому етапі навчання розвиваються і поглиблюються основні цілі і завдання молодшої школи: формування ціннісних орієнтирів, які обов'язково включають в себе усвідомлення значення інтелектуального розвитку та високого загальнокультурного рівня, а також їх необхідності для успішної самореалізації в майбутньому. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння, знання.

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією іноземною мовою. Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

До вищесказаного можна додати, що педагогічний колектив школи докладає дуже багато зусиль не тільки для отримання знань, розвитку необхідних компетентностей та формування позитивного ставлення до школи, а й для створення умов, які дадуть можливість кожному учневі використовувати технології успіху, освоєння яких було розпочато в молодшій школі.

Оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

Навчальний план. Зміст освіти в основній школі є єдиним для всіх учнів. Особистісно орієнтований підхід здійснюється через індивідуальні методики організації навчання, залежно від пізнавальних здібностей учнів, а також через факультативні курси.

В основній школі розподіл навчального часу між освітніми галузями та їх зміст визначаються Базовим навчальним планом, що затверджується Кабінетом Міністрів України, типовими навчальними планами, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, робочими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Базовий навчальний план основної школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

Закінчення. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеня, здійснюється шляхом їхньої державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 
Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. За  відмінні успіхи в навчанні випускникам видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Учням (вихованцям) спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи (школи-інтернату).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

 

Навчання – це процес безперервний, який починається з моменту народження дитини і продовжується все життя. Але основних знань дитина набуває саме в школі. І саме цей етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Сьогодні Україна   прагне до створення нової освітньої системи, яка б поєднала у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Тому основним завданням освіти визначено виховання здорової та компетентної особистості. А це означає, що сучасна освітня установа зобов'язана створювати умови для розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; розвивати інтелектуальну і емоційну сфери дитини, закладати і формувати ціннісні орієнтири, прищеплювати і розвивати вміння спілкуватися. Крім цього на школу покладається створення умов для професійного самовизначення, що передбачає реалізацію профільного навчання та включення кожного учня в систему ранньої предметної орієнтації. Тому основною стратегічною метою розвитку нашої школи є - створити комфортні умови навчання та виховання, які дозволяють кожній дитині реалізувати свої здібності.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Май 2022  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples

  • Designed for School 55 © 2022
    Website builderuCoz